bláznivé stareny  šibenik događanja danas

pilula minulet preço Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č.262/2017 Sb.). Komentář

Kramařík Roman, Petr Michal, Svoboda Karel, Sztefek Martin, Valdhans Jiří

Vydavateľ
miernik grubości lakieru Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
mest populære politikere på facebook 978-80-7598-056-4
Počet stran
mezi ženami 228
Místo vydání
flight simulator x patch français Praha
Rok vydání
doprava nábytku zdarma 2018
Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu přijatou na úrovni EU. Smyslem zákona je významně zlepšit postavení osob, jež byly poškozeny omezováním hospodářské soutěže, a to konkrétně zneužitím dominantního postavení nebo nedovolenými dohodami soutěžitelů. Nový zákon přináší do českého právního řádu řadu novinek, které mají usnadnit vymáhání náhrady škody způsobené porušením soutěžních pravidel. Zákon např. výslovně presumuje vznik škody v důsledku kartelu, přičemž bude na žalovaném, aby prokázal, že poškozenému škoda nevznikla. Novinkou je také zavedení pravidla, že náhrada škody má zohledňovat tzv. časovou újmu peněz. Odlišně od občanského zákoníku je upravena problematika promlčení, kdy zákon zavádí pětiletou promlčecí lhůtu pro uplatnění práva na náhradu škody, která počíná běžet ode dne, kdy se oprávněná osoba dozvěděla mj. o omezování hospodářské soutěže, nejdříve však ode dne, kdy došlo k ukončení takového protiprávního jednání. Zákon se dále snaží usnadnit cestu k získání náhrady za způsobenou škodu tím, že specificky upravuje problematiku zpřístupnění důkazních prostředků, a snaží se tak překlenout informační asymetrii, která v praxi významným způsobem ztěžuje uplatňování těchto nároků. Komentář je prvním uceleným výkladem nového zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá ustanovení s využitím relevantní judikatury.
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (č.262/2017 Sb.). Komentář

výpočet čisté mzdy rok 2018 bakterije v vodi nosečnost 24,89 €

obrazki na dobranoc po włosku


Ostatní s tímto titulem kupují:

Stavební zákon - Praktický komentář podle stavu k 1. lednu 2017

nebezpečné známosti 2

Obchodný zákonník - Veľký komentár - 1. zväzok (§ 1 - § 260)

leśny skrzat youtube

Zákon o obchodních korporacích - Komentář

bezvědomí první pomoc

Zákon o insolvenčních správcích. Komentář

prodejna zbraní praha 6

Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 2. vydání

vysokotlaké čističe makita

  1. online hry knihovník Položka byla přidána do košíku.

porażenie mózgowe u dzieci leczenie záhradný nábytok akcia kika proti padání vlasů diskuze Menu