európska únia členské štáty 2014  atomový čas praha

ozdoby do vlasů ples Zaradené v kategóriách: daniele donati сумки

pozdní italská renesance Právo EU po Lisabonské smlouvě

Janků Martin, Janků Linda

Vydavateľ
porażenie nerwu twarzowego leczenie sterydami KEY Publishing
ISBN
žijeme z energie jsme energie stáhnout 978-80-7418-152-8
Počet stran
rozvod manželství dohodou 2014 275
Místo vydání
rating państw na świecie Ostrava
Rok vydání
cestovný poriadok autobusy veolia nitra 2012
Formát
whisky jack daniels é bourbon A5
Publikace vychází z knihy „Vybrané kapitoly z práva EU“, avšak text je přepracován a doplněn tak, aby odrážel změny, které proběhly na základě této zásadní revize práva EU Lisabonskou smlouvou, platnou od 1.12.2009, ale též dalšího rozvoje sekundárního práva EU, probíhajícího průběžně v jednotlivých oblastech materiálního práva EU . Prvotním cílem této publikace je tedy promítnout výše uvedené změny do výkladu o právu EU, zaměřeném na prvky a principy fungování tohoto právního systému. Téměř tříletý odstup od data nabytí platnosti Lisabonské smlouvy umožňuje též kritickou reflexi rozvoje práva EU v období uplynulých deseti let. Toto období se vyznačovalo kvalitativní proměnou EU, plynoucí zejména z jejího rozšíření o dvanáct nových členských států včetně ČR. Z tohoto pohledu se předkládaný text snaží poukázat na řešené či vnímané nedostatky a naznačit možný další vývoj v těchto oblastech. Publikace je členěna na dvě části. V první se věnuje obecným otázkám práva EU, jeho pramenům, vztahu k národnímu právu a aplikací členskými státy v národním právním prostředí. Dále pojednává blíže o institucionální struktuře EU, pravomocích orgánů i jejich vzájemných vztazích. Druhá část se potom věnuje vybraným otázkám z materiálního práva EU počínaje ochranou lidských práv v EU, jež získala Lisabonskou smlouvou významný impuls k dalšímu rozvoji, přes základy právní regulace „prostoru svobody, bezpečnosti a práva“, až k oblasti právní úpravy vnitřního trhu EU, která v minulosti tvořila stěžejní oblast regulace práva EU a dodnes je prostorem spolupráce členských států, jehož kvalitativní rozvoj a úspěchy jsou klíčové pro další existenci eurozóny nebo (alespoň v očích tzv. euroskeptiků) i samotné EU.
Právo EU po Lisabonské smlouvě speciální znaky windows 7

návrh požárního vodovodu pošlite nám odpovede 8,58 €

bezpečnost používání internetu


Ostatní s tímto titulem kupují:

O volbě Jiřího z Poděbrad za krále českého 2. března 1458

neustále ucpaný nos

Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 2, 6. vydání

ne pijem ne pušim ne čujem akordi

  1. я тебя никому не отдам скачать бесплатно Položka byla přidána do košíku.

domáce cestoviny cena kurzový lístok vub banka kolektívna zmluvy vyššieho stupňa na rok 2016 Menu