chronická obstrukční plicní nemoc astma  strieborný prsteň so zirkónmi

größter apple konkurrent Zaradené v kategóriách: krádež půl miliardy, rozvoz jídla nonstop praha 9

vyjmenovaná slova po p slova příbuzná Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku

Janoušek Michal

Vydavateľ
průhonice restaurace babiš C.H.Beck
ISBN
chlapecká jména na s 978-80-7400-696-8
Počet stran
časopis včielka predplatné 280
Místo vydání
ministerstvo spravodlivosti sr podateľňa Praha
Rok vydání
doma narejeno čistilo za tla 2018
Formát
mózgowe porażenie dziecięce chomikuj A5
Monografie uceleně pojednává o tématu ochrany slabší smluvní strany. Jde o téma aktuální především z toho důvodu, že občanský zákoník prohlásil za jednu ze základních zásad právě ochranu slabší strany, smluvní stranu nevyjímaje. Kniha se zabývá historickými kořeny ochrany jedné ze stran obligačního vztahu, čímž dokazuje, že nejde o téma „novodobé“, a klade zřetel na interpretaci fundamentálních principů, od nichž se ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku odvíjí. Přestože nová občanskoprávní úprava zdůrazňuje ochranu slabší strany, nelze přehlédnout, že ta je koncipována jako krajní. Rozsah bádání se proto nese v duchu adekvátní interpretace úmyslu zákonodárce, který je promítnut v zákonných ochranných ustanoveních. Autor přináší rovněž diskusní podněty na některé z dosud zažitých pohledů odborné literatury i judikatury na toto téma. Předkládá argumenty, jimiž polemizuje s legitimitou tzv. statusové ochrany, jež je často spojována s ochranou spotřebitele, zaměstnance či nájemce. Autor syntetizuje obecné poznatky do konkrétních východisek ústících do formulace současného občanskoprávního ochranného modelu. Na mnoha místech neponechává stranou ani ekonomické aspekty ochrany jednoho z účastníků smluvního vztahu jako doplňku obecných právních argumentů. Srovnává také vnitrostátní ochranný model s evropskými unifikačními projekty smluvního práva.
Ochrana slabší smluvní strany v občanském zákoníku

hasičské dresy bison vanilkové rožky bezlepkové 21,03 €

podkład kryjący gosh forum


Ostatní s tímto titulem kupují:

Občanský soudní řád. Komentář, 2. vydání

dr melink alenka delovni čas

Byt v soukromém a veřejném právu

bolesti krížov rakovina

Prováděcí a související předpisy k občanskému zákoníku - podle stavu k 1.3.2001

príležitosti a hrozby podniku

Slovník právních pojmů. Občanský zákoník

zahradní lavičky prodej

Základy rodinného práva

zabili kibica kraków

  1. desatinná čiarka v angličtine Položka byla přidána do košíku.

levné ubytování kostelec nad černými lesy mramorni kolač s maslacem černí baroni celý film online Menu